Welkom

Landgoed Kranengoor

Aan de oostkant van het imposante landgoed Verwolde ligt het natuurgebied Kranengoor, De Belten enlogo-kranengoor
Blankenbergse Veld. Deze verwante terreinen hebben niet alleen gezamenlijke historische (eigendoms)
wortels maar er liggen ook landschappelijke en ecologische verbanden. Het is een natuurgebied, maar
eveneens een zelfstandig landgoed, landgoed Kranengoor. Om de natuur‐ en cultuurwaarden optimaal
tot zijn recht te laten komen, wordt landgoed Kranengoor als zelfstandig landgoed beheerd, los van het
grotere landgoed Verwolde waarvan het voorheen deel uit maakte. Meer informatie

Hieronder een greep uit een aantal beelden.